Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě společnosti ALIGIER s.r.o., se sídlem Brabcova 1159/2, 147 00 Praha 4. zapsané v obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložce č. 101932. IČ 271 74 051, DIČ 27174051.

 

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel) a kupujícího (zákazník).

 

1. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Veškeré objednávky podané prostřednictvím tohoto internetového obchodu jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami včetně podmínek reklamace a že s nimi souhlasí.

Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím.

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.

Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři.
Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.

Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech a to pouze k účetním, reklamačním a záručním účelům.

Prodejce si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky, pokud jsou objednací údaje neúplné, nebo vzbuzují pochybnost o skutečném úmyslu zákazníka objednat zboží. O tomto odmítnutí zašle prodávající informaci na e-mailovou adresu zákazníka.

2. Expedice zboží

Po odeslání objednávky je objednávka závazná, platná a námi zaevidovaná. Zboží bude odesláno do pěti pracovních dní po přijetí úplné objednávky. V případě, že zboží nebude skladem, bude o tom zákazník neprodleně informován.

Zboží bude zasláno na dobírku Českou poštou, s.p. za cenu poštovného a balného  114 Kč včetně DPH.

3. Reklamační a záruční řád

Reklamace a záruky se řídí platnými právními předpisy, zejména Občanským zákoníkem a Zákonem o ochraně spotřebitele.

4. Odstoupení od smlouvy 

V souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku máte v případě, že jste kupní smlouvu uzavřeli jako spotřebitel, právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu, a to do 14 dnů ode dne převzetí zboží. Toto odstoupení nám musíte prokazatelně písemně oznámit do 14 dní takové oznámení odeslat. Ve lhůtě 14 dní od odstoupení nám také musíte odeslat zboží, kterého se odstoupení od smlouvy týká. Náklady na odstoupení včetně poštovného nese zákazník. Peníze Vám vrátíme do 14 dní od odstoupení od smlouvy, pokud nám zboží osobně doručíte, nebo prokážete, že jste nám ho odeslali na naši adresu v ČR, a to na účet, který nám písemně určíte.

Platnost od 1.5.2015

V barech MIKE’S PLACE platí jedno pravidlo: 

Za žádných okolností nemluvit o politice ani o náboženství. V tomhle bluesovém baru na telavivské pláži se potkává pestrá směsice místních hostů a lidí ze všech koutů světa. Každý si tady může dát pivo a zapomenout na konflikt, který se odehrává venku. Tak to alespoň chtějí Jack a Joshua vylíčit ve svém dokumentárním filmu. Necelý měsíc po začátku natáčení se však bar Mike’s Place stává terčem teroristického útoku. Jack, Joshua a celá rodina, kterou Mike’s Place tvoří, se s tragédií umí vyrovnat jen jediným způsobem – nechají kameru běžet dál.

OBJEDNAT PROHLÉDNOUT